Car a’ Mhuiltein | Somersaults

Coimhead a-nis | Watch Now

Overview

|Short Film
|2023

Car a’ Mhuiltein | Somersaults, a poetic exploration of language and how it defines who we are.

Writer and director | Iain Finlay Macleod
Producer | Lorna Ferguson

Is e rannsachadh bàrdachdail air cànan a th’ ann an Car a’ Mhuiltein | Somersaults agus mar a tha e a’ dearbhadh cò sinn.

Sgrìobhadair is dràmadair | Iain Fionnlagh MacLeòid
Riochdaire | Lorna Ferguson

This film is available with Audio Description and BSL Interpretation.

Supported by: