That’s Not Your Spoon / Chan E Sin Do Spàin | Episode 4: That's Not The Story | Ages 3+

Latest

31 Jul 2020

News Story

That’s Not Your Spoon / Chan E Sin Do Spàin is a new series of animated and captivating storytelling videos for younger children, presented in both English and Gaelic.

Today Ruth and Laura want new stories! So they show you how you can make stories up and change them as you go along using the spoon, the book and the pillowcase. They go on a picnic and a trip to the beach and they even come up with ideas for a new song! Have fun coming up with your own stories and songs at home.

From creative team Ruth Hamilton and Laura Haylock, this series will encourage and inspire imaginative young minds through the re-use of bits and pieces that can be found around the house, transforming everyday objects into fantastical props for stories and play.

That’s Not Your Spoon / Chan E Sin Do Spàin will be the first Gaelic language series to appear as part of Play Dates. The first episode will be released on 28 July.

For ages 3+

Is e sreath ùr de bhidiothan le sgeulachdan meanmnach agus beò-ghlacmhor do chlann òg a th’ ann an That’s Not Your Spoon / Chan E Sin Do Spàin, air an lìbhrigeadh ann an Gàidhlig agus Beurla.

An-diugh, tha Ruth agus Laura ag iarraidh sgeulachdan ùra! Mar sin, tha iad a’ sealltainn dhut mar as urrainn dhut sgeulachdan a dhèanamh suas agus an atharrachadh mar a bhios tu a’ dol air adhart, a’ cleachdadh na spàine, an leabhar agus a’ chluasag. Tha iad a’ dol air cuirm-chnuic agus air turas chun na tràghad, agus tha fiù beachdan ùra aca airson òran ùr! Biodh spòrs agad a’ smaoineachadh air do sgeulachdan agus d’ òrain fhèin aig an taigh.

Bhon sgioba chruthachail Ruth Hamilton agus Laura Haylock, misnichidh agus brosnaichidh an sreath seo inntinn mac-meanmhainneach chloinne òig tro ath-chleachdadh air trealaichean a tha rin lorg timcheall an taighe, a’ cruth-atharrachadh nithean làitheil gu bhith nam propaichean iongantach airson sgeulachdan is cluiche.

Bidh That’s Not Your Spoon / Chan E Sin Do Spàin mar a’ chiad shreath ann an Gàidhlig a’ nochdadh mar phàirt de Play Dates. Thèid a’ chiad eadar-sgeul a-mach air 28 Iuchar.

Do dh’aoisean 3 +

SHARE THE PLAY DATES FUN!

We'd love you to share the fun you're having with us. You can send your pictures and videos to us at: playdates@nationaltheatrescotland.com, tag us on social media or use the hashtags:

#PLAYDATES #PLAYATHOME